ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ามีแผนงานที่จะให้พระคุณของพระองค์แผ่ไปทั่วโลก เริ่มจากตัวเราก่อน แล้วค่อยๆขยายออกไปถึงคนรอบข้าง แล้วเราก็แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน แล้วค่อยๆแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆจนไปทั่วโลก เมื่อเรารับใช้การงานของพระองค์เราก็เชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะอยู่กับเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเอาเรื่องพระคุณของพระองค์ไปบอกกับคนรอบข้าง โปรดอวยพรคริสตจักรของเราในการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับคนละแวกนั้น พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอร้องให้โปรดอวยพรการประกาศข้ามชาติของพวกเราด้วย โปรดใช้พวกเราที่จะเอาข่าวดีเรื่องของพระเยซู ออกไปประกาศทั่วโลกตามแผนของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น