ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า เราก็ยังต้องระวังว่าโลกนี้เป็นอย่างไร ความชั่วร้ายยังอยู่และควบคุมจิตใจของอีกหลายคน พระเจ้าอยากให้เรา"ฉกฉวยโอกาส" ที่เราจะสัมผัสชีวิตของคนอื่นๆ ด้วยพระคุณของพระองค์ และเพื่อต่อต้านสิ่งล่อลวงต่างๆ และเอาชนะความชั่วร้ายได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าจะใช้เวลาและทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดได้อย่างไร โปรดเปิดตาของข้าพเจ้าที่จะเห็นกับดักของซาตาน โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์ และยื่นมือเข้าช่วยหลือคนที่กำลังเดือดร้อน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น