ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราสนใจแต่สิ่งที่เราชอบ หรือสิ่งที่เราถนัด หรือสิ่งที่เราทำสำเร็จ พระเจ้าอยากให้เราสวมชุดเกราะแห่งพระวิญญาณทุกชิ้น พระองค์อยากให้เรามีวินัย และเติบโตในจุดที่เรายังอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณ หรือจุดที่เรามองข้ามไปเพราะไม่ตื่นเต้นหรือสนใจ ศัตรูของเรานั้นเหลี่ยมจัดมาก มันจะโจมตีจุดอ่อนหรือจุดที่เปราะบางนี้ของเรา ดังนั้นอย่าเน้นแต่จุดที่เราสนใจหรือจุดแข็งของเราเท่านั้น แต่ให้สนใจในจุดอ่อนหรือจุดด้อยของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดเสริมแรงให้กับข้าพเจ้าในจุดอ่อนต่อบาปหรือความท้อแท้สิ้นหวัง โปรดเปิดตาให้ข้าพเจ้าเห็นถึงจุดอ่อนเหล่านั้น โปรดจุดประกายไฟในใจข้าพเจ้าอีกครั้งให้อยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น