ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีบทบาทอะไรในแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับสรรพสิ่งในโลกนี้ ในสดุดีบทที่ 21 พระวิญญาณเน้นความสำคัญของเรา ว่าเราเป็น"ผู้นำกองเชียร์" ของพระเจ้า เราขอให้พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ในสง่าราศี เราร้องขอให้พระเจ้าแสดงพละกำลังของพระองค์ให้กับผู้คนได้เห็น เราตะลึงงันไปกับการกระทำที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระองค์ และเราขอสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เหลือเชื่อต่างๆที่พระองค์ได้ทำให้กับเรา

Thoughts on Today's Verse...

What is our role in the grand scheme of things? In Psalm 21, the Spirit emphasizes our importance as God's "cheerleaders." We ask God to reveal himself in glory. We urge God to make his strength known to all people. We marvel in amazement at his great deeds. We praise God for all the incredible things he has done for us.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสวรรค์ ขอเชิดชูพระองค์และชื่อของพระองค์เหนือทุกสิ่ง ข้าพเจ้าขออุทิศตนอีกครั้งที่จะสรรเสริญพระองค์ในทุกๆวัน และขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำไปแล้ว ที่ทำอยู่ตอนนี้ และที่กำลังจะทำในอนาคต ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญจากใจและถวายเพลงแห่งความชื่นบานทั้งหลายของข้าพเจ้าแด่พระองค์ พระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบ อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father in heaven, exalt yourself and your name above all things. I rededicate myself to daily praise and thanksgiving for all that you have done, all that you are doing, and all that you will do in the future. To you, the only true God, the Alpha and Omega, I offer my heartfelt praise and my songs of joy. In the name of the Lord Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 21:13

ความคิดเห็น