ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สงครามที่เราเจอไม่ได้เป็นสงครามฝ่ายร่างกาย แต่เป็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นอำนาจที่เรามองไม่เห็นและมีอำนาจมาก เราไม่ควรละเลยคิดว่านี่เป็นแค่สงครามในจินตนาการ หรือเป็นการต่อสู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ก็เหมือนกับตอนที่ซาตานดักซุ่มอยู่ที่ประตูบ้านของคาอิน เพื่อจัดการกับเขา มันก็กำลังดักซุ่มอยู่ที่ประตูบ้านของเราในตอนนี้เหมือนกัน (ปฐมกาล 4:7) มันจะใช้อำนาจมืดอันชั่วร้ายที่มันมีทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะ หรือทำลายเรา หรือทำให้เราพังพินาศไป เราต้องรู้ว่าสงครามนี้มันหนักหนาสาหัสมาก และตระหนักถึงอำนาจของศัตรูที่สามารถทำลายล้างจิตวิญญาณของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ทำเล่นๆกับคำขู่ของซาตาน ขอให้ข้าพเจ้ารู้สึกขยะแขยงต่อทุกสิ่งที่มีผลทำให้ชีวิตข้าพเจ้าสกปรกเป็นมลทินไป หรือต่อต้านการงานของพระองค์ ไม่ทำตามใจพระองค์ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าถูกหลอกและตกอยู่ในการล่อลวง แต่ช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจของมารซาตานในทุกๆรูปแบบด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change