ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อรอดพ้นจากการจู่โจมของมารซาตาน ก็จะมีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะจากคนของพระเจ้าตามมา ให้เราแสวงหาพละกำลังและการปกป้องในพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา ขอให้เราเอาพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัย เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่ง และเป็นความหวังในเวลาที่เราเจอกับอุปสรรคในชีวิต

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในขุมกำลังและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการโจมตีของมารซาตานในทุกรูปแบบ พระองค์นั้นคู่ควรกับเกียรติยศ ชื่อเสียง ฤทธิ์อำนาจ และคำสรรเสริญ ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ช่วยกู้ข้าพเจ้า และขอสรรเสริญฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น