ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เลิกคุยโวถึงอนาคตได้แล้ว แค่พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น คนส่วนมากคิดว่าเขาจะตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่ แต่ไม่รู้ว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ เช่น อาจจะตายก่อนเห็นวันพรุ่งนี้ หรือวันพรุ่งนี้อาจมีเรื่องเลวร้ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรืออาจจะล้มละลายก็ได้ ดูเหมือนไม่มีอะไรแน่นอนเลย แล้วเราจะพึ่งอะไรได้ แน่นอนเราพึ่งพระเจ้าได้ เพราะอนาคตเราอยู่ในกำมือพระองค์ และเราก็รู้อีกว่าชีวิตเราแอบซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:1-4) เราจึงมีอนาคตที่สดใสมั่นคง อาจจะไม่เป็นดั่งใจในทุกเรื่อง หรือเป็นไปตามแผนทุกอย่าง แต่มันจะเป็นไปตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ และจบลงอย่างสวยงาม คือได้รับการปลอบประโลม ได้รับชัยชนะและได้รับสง่าราศีของพระเจ้าอย่างแน่นอน

Thoughts on Today's Verse...

Humility about the future! We don't control tomorrow. At other times in our lives we may have taken tomorrow for granted; not so anymore. Tomorrow may not come. Tomorrow something horrible could happen. Tomorrow everything we possess could be gone. In the face of these discouraging possibilities, is there anything positive we can hold onto? Absolutely! We know that God holds tomorrow in his hands. We know that because our life is hidden with Christ in God (Colossians 3:1-4) our tomorrow is secure. It might not be what we expect. It might not go as we planned. But, it will go as God determines and it will end up with us sharing in his comfort, victory, and glory.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา อนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ ขอให้ชีวิตในทุกวันนี้ของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์สำหรับพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้าเด็ดเดี่ยวที่จะไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคต ยึดมั่นในรักที่มีต่อพระองค์แบบไม่สั่นคลอน และอุทิศตนรับใช้อย่างไม่เสื่อมคลาย ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, my tomorrows all rest in your hands. I ask that I can be useful to you today; courageous enough not to worry about tomorrow, and loyal enough to not waver in my love for you and my commitment to you. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 27:1

ความคิดเห็น