ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ พระองค์ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ทำให้เห็นว่าเราเลิกทำบาปได้และไม่ต้องตกเป็นทาสของมัน พระองค์เทพระวิญญาณลงมาในเรา ไม่ใช่แค่ทำให้เราได้รับการอภัยและได้รับการชำระล้างด้วยพระคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตที่มีอำนาจเหนือความบาปและยังสามารถทำตามใจพระเจ้าได้อีกด้วย พระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ได้จัดเตรียมเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับข้าพเจ้า ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต ที่ยอมจ่ายค่าไถ่ที่แสนโหดเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าและเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการช่วยกู้ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น