ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเกลียดภาษี แต่ก็ต้องยอมรับว่าผมชอบในสิทธิและสิ่งต่างๆ ที่มาจากการจ่ายภาษี เปาโลเตือนเราในโรมบทที่ 13 ว่าเจ้าหน้าที่พลเรือนเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะไม่ให้มีความโกลาหลวุ่นวาย ในฐานะที่เป็นคริสเตียน ผมไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกฎหมายส่วนมาก เพราะความเชื่อของผมในพระเยซูจะควบคุมพฤติกรรมของผมอย่างเคร่งครัดมากกว่ากฎหมายเสียอีก แต่ผมก็มีความรับผิดชอบ (เปาโลบอกว่า เขา"เป็นหนี้") ที่จะเป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้จัดการทางการเงินที่ดี เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และเป็นคนที่เต็มใจที่จะให้เกียรติผู้ที่สมควร

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ พระองค์ผู้เดียวที่เป็นผู้ครอบครอง เป็นผู้ถือกฎและเป็นกษัตริย์ แต่เพราะพระองค์เรียกให้ข้าพระองค์ให้เกียรติรัฐบาล เพราพระองค์อวยพรข้าพระองค์มากมายในประเทศนี้ เพราะพระองค์เทพระคุณของพระองค์ลงมาอย่างท่วมท้น ข้าพระองค์จึงมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ โดยการให้เกียรติความจงรักภักดีของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ การเป็นพลเมืองในประเทศของข้าพระองค์ และการให้เกียรติคนที่ข้าพระองค์พบวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น