ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเกลียดภาษี แต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินภาษีที่จ่ายไป ก็นำมาสร้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตในหลายๆด้าน เปาโลเตือนเราในโรมบทที่ 13 ว่า เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะระงับความขัดแย้งหรือความโกลาหลวุ่นวายในบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นคริสเตียน ผมไม่กังวลเกี่ยวกับการรักษากฎหมาย เพราะความเชื่อของผมในพระเยซู จะทำให้ผมเป็นคนดียิ่งกว่าที่กฎหมายบอกให้เป็นเสียอีก แต่ผมก็ยังต้องมีความรับผิดชอบ (เปาโลบอกว่า เขา"เป็นหนี้") ที่จะเป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้บริหารเงินทองที่ดี เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และเป็นคนที่เต็มใจที่จะให้เกียรติผู้ที่สมควรได้รับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสัญญาที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์ พระองค์ผู้เดียวที่เป็นผู้ครอบครอง เป็นผู้นำและกษัตริย์ แต่เพราะพระองค์เรียกให้ข้าพเจ้าให้เกียรติกับรัฐบาล เพราะพระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างมากมายในประเทศนี้ เพราะพระองค์เทพระคุณของพระองค์ลงมาอย่างท่วมท้น ในวันนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่ให้เกียรติและจงรักภักดีต่อพระองค์ ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี และให้เกียรติกับคนที่พบเจอในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น