ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ชอบอธิษฐาน แต่ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วย พระพรที่เราได้รับจากการอธิษฐานแบบนี้คือ เราจะได้มีชีวิตที่มีสันติสุข และชีวิตสงบสุขที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ ดังนั้นเพื่อนๆ ที่รักในพระเยซู อธิษฐานกันนะครับ อธิษฐานแบบที่ว่าโลกจะมีสันติได้ต้องพึ่งการอธิษฐานนี้ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ!

Thoughts on Today's Verse...

God wants us to be a praying people. But more than that, God wants us to pray for people. The blessing of that kind of prayerful life is that we get to live peaceful and quiet lives full of godliness and holiness. So pray, dear friend in Jesus, pray as if world peace depends upon it, because it does!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าที่จะเข้าใจได้ แต่พระคุณของพระองค์มาถึงข้าพเจ้าและสอนข้าพเจ้าเรื่องใหม่ๆในทุกๆวัน โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นในคำอธิษฐาน เน้นแต่เรื่องความผิดที่ตนเองทำ ข้าแต่พระเจ้า โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ จุดประกายให้เกิดความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อจะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในพระองค์และอยู่ต่อหน้าพระองค์เท่านั้น อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า ตลอดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยอธิษฐานแทนข้าพเจ้าด้วย อาเมน

My Prayer...

Majestic and Holy God, your greatness is beyond my mind to grasp but your grace reaches me and teaches in a new way each day. Forgive me when my prayer life has not been passionate. Forgive me for letting my prayers focus only on what is wrong. Use your Spirit, O God, to ignite a hunger in my soul so that I come to find satisfaction only in you and your presence. In the name of Jesus Christ and through the intercession of the Holy Spirit, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 2:1-2

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น