ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่อธิษฐาน แต่ยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานสำหรับคนอื่น พระพรของชีวิตที่มีการอธิษฐานแบบนั้นคือ เราจะได้มีชีวิตที่มีสันติสุข และชีวิตสงบที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ ดังนั้นเพื่อนๆ ที่รักในพระเยซู อธิษฐานกันนะครับ อธิษฐานให้เหมือนกับว่าโลกจะมีสันติได้ ต้องพึ่งการอธิษฐาน เพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่นอกเหนือความคิดของข้าพระองค์ที่จะเข้าใจ แต่พระคุณของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ และสอนข้าพระองค์ในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละวัน ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อชีวิตการอธิษฐานของข้าพระองค์ยังไม่เต็มที่ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ในการให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์มุ่งเน้นเฉพาะในสิ่งที่ผิด ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ โอ พระเจ้า ขอทรงจุดประกายความหิวในฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีความพอใจเฉพาะในพระองค์ และต่อหน้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น