ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราแต่ละคนกำลังสร้างสิ่งที่สืบทอดถึงคนรุ่นต่อไป อิทธิพลของชีวิตเราจะมีผลต่อทุกคนที่พระเจ้าได้นำเข้ามาในชีวิตของเรา สุภาษิตข้อนี้เตือนเราว่าสิ่งที่เราให้คนรุ่นต่อไปสืบทอดนั้นจะอยู่ยาวนานกว่าชีวิตของเรา ถ้าชีวิตของเรามีความชอบธรรม สิ่งที่สืบทอดนั้นก็จะเป็นพระพรอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรื่องราวชีวิตของเราถูกส่งเล่าต่อไปถึงลูกหลานในอนาคต ในทางกลับกัน ถ้าชีวิตของเราอยู่ในความชั่วร้าย เราจะทิ้งสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นและเน่าไปตามกาลเวลา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพระพรอันดีให้กับลูกหลานของข้าพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือทางฝ่ายจิตวิญญาณ ขอให้อิทธิพลของข้าพระองค์ถวายเกียรติพระองค์ และยังนำคนอื่นๆ ให้รู้จักพระองค์และพระคุณของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้มองไกลเกี่ยวกับอิทธิพลของข้าพระองค์ต่อผู้อื่น และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นคนที่พระองค์ได้ตั้งใจส่งมาให้ในทางของข้าพระองค์ เพื่อที่เขาจะสัมผัสพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น