ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราแต่ละคนกำลังสร้างตำนานให้กับคนรุ่นหลัง อิทธิพลของชีวิตเราจะมีผลกระทบต่อทุกคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาให้เราได้สัมผัส สุภาษิตข้อนี้เตือนเราว่าตำนานของเราจะอยู่ยาวนานกว่าชีวิตเรา ดังนั้น ถ้าชีวิตของเราชอบธรรม ตำนานของเราก็จะเป็นพระพร ให้คนรุ่นหลังได้เล่าสืบต่อกันไป ในทางกลับกัน ถ้าชีวิตของเราอยู่ในความชั่วร้าย เราก็จะทิ้งสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้โชยกลิ่นบูดเน่าไว้ และปล่อยให้สิ่งที่น่าจะอยู่ถาวรให้เน่าเปื่อยไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพระพรอันหอมหวานให้กับลูกๆหลานๆสืบๆต่อไปด้วยเถิด ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานฝ่ายร่างกายหรือจิตวิญญาณก็ตาม โปรดให้อิทธิพลของข้าพเจ้านำสง่าราศีมาให้กับพระองค์และนำคนอื่นๆให้มารู้จักพระองค์และพระคุณของพระองค์ โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้ระวังเรื่องอิทธิพลของข้าพเจ้าที่จะสืบทอดออกไปให้กับคนรุ่นหลัง และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใส่ใจกับคนเหล่านั้นที่พระองค์จงใจส่งมาให้ เพื่อพวกเขาจะได้สัมผัสพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น