ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถพูดแทนทุกคนในครอบครัวของเราได้ แต่เราสามารถตั้งใจทำในสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวของเราควรจะต้องการคือ: เราจะรับใช้พระเจ้า! แต่มากกว่าความตั้งใจ ให้เราเป็นตัวอย่างและนำทางเลยครับว่า "ผม/ฉัน จะรับใช้พระเจ้าในวันนี้!" แล้วเราสามารถชวนพวกเขาให้มาเข้าร่วมกับเราได้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้เป็นผู้เลี้ยง ขอทรงให้ปัญญาแก่ข้าพระองค์เกี่ยวกับวิธีที่จะนำครอบครัวของข้าพระองค์ให้รักพระองค์มากขึ้น ขอทรงอวยพรพ่อแม่ของข้าพระองค์ และขอบพระคุณสำหรับความเชื่อของพวกเขา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญและให้ข้าพระองค์ไวต่อความรู้สึกคนอื่น เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถแบ่งปันความจริงกับลูกๆ ของข้าพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดอวยพรพ่อแม่ที่กำลังหาวิธีที่จะเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนชอบธรรม เป็นคนที่สักวันหนึ่งจะแต่งงานกับลูกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้บ้านของข้าพระองค์ เป็นสถานที่ที่คนรู้จัก ชื่นชม ถวายเกียรติ และรักพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น