ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถพูดแทนคนในครอบครัวของเราได้ แต่เราสามารถอุทิศตัวให้กับสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวเราควรจะแสวงหา นั่นก็คือ การรับใช้องค์เจ้าชีวิต แต่ยิ่งกว่าการอุทิศตน ให้เราทำตัวเป็นแบบอย่างและนำทางไป ว่า "ผมจะรับใช้องค์เจ้าชีวิตในวันนี้" จากนั้นก็ค่อยมาชวนพวกเขาให้มาร่วมรับใช้กับพวกเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่จะรู้ว่าจะนำคนในครอบครัวให้มารักพระองค์มากขึ้นได้อย่างไร โปรดอวยพระพรพ่อแม่ของข้าพเจ้าและขอบคุณสำหรับความเชื่อของพวกเขา โปรดให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะแบ่งปันความจริงของพระองค์กับลูกๆอย่างสุภาพและเกิดผล ข้าแต่พระเจ้า โปรดอวยพรพ่อแม่ที่กำลังหาวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ที่เมื่อโตขึ้นจะได้มาแต่งงานกับลูกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากให้บ้านของข้าพเจ้าเป็นบ้านที่รู้จักพระองค์ ตลอดจน ชื่นชม ถวายเกียรติ และรักพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น