ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ที่พระเจ้าอยากให้เราทำตามใจพระองค์นั้น ไม่ใช่สั่งแบบไร้เหตุผล หรืออยากจะบีบบังคับ หรือเผด็จการกับเรา แต่พระองค์อยากให้เราสะท้อนลักษณะของพระองค์ พึ่งพิงในพระพรของพระองค์ และได้รับกำลังจากพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ฟื้นฟูเสรีภาพให้กับเราใหม่ อย่าได้มองว่าการเชื่อฟังเป็นแค่บางสิ่งที่เราจำใจต้องทำ แต่ให้คิดว่ามันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรที่เราจะได้เจอะเจอ ที่พระเจ้าสั่งให้เราเชื่อฟังนั้น ก็เพื่อเราจะเจอะเจอกับดินแดนแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยพระคุณที่พระเจ้าอยากจะนำเรา สามารถรับชม วีดีโอ ต่อท้าย ของคุณฟิวแวร์ได้ ใน VerseoftheDay.com

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ พระบิดา ขอบคุณที่เปิดเผยให้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์ และเรียกให้ข้าพเจ้าเชื่อฟัง ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยากที่จะแบ่งปันพระพรให้กับข้าพเจ้าและนำข้าพเจ้าเข้าไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าพเจ้าขอบคุณ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น