ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นประโยคที่สวยงามจริงๆ "พระองค์แผดเสียงกึกก้องด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์; และพระองค์ทำสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ที่เกินความเข้าใจได้" แทนที่จะใช้เวลาพูดถึงหรือคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ให้เรามาสรรเสริญพระองค์ในคำอธิษฐานกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ชอบธรรม และเป็นนิรันดร์! มีแต่พระองค์ผู้เดียวที่บริสุทธิ์หมดจดอย่างไร้ที่ติ ข้าพเจ้าไม่มีวันเข้าใจถึงขอบเขตอันไกลโพ้นของพระองค์ แต่ข้าพเจ้ารักพระองค์ วันที่ดีที่สุดของข้าพเจ้ายังไม่ได้เสี่ยวหนึ่งเมื่อเปรียบกับพระองค์เลย ข้าพเจ้าคิดไม่ออกเลยว่าทำไมพระองค์ถึงยอมจ่ายค่าไถ่ที่สูงลิ่วเพื่อคนอย่างข้าพเจ้า แต่พระเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น