ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วันนี้กลิ่นของคุณเป็นยังไงครับ? เป็นคำถามส่วนตัวมากเกินไปไหมครับ? พระเจ้าไม่คิดแบบนั้นครับ! เปาโลบอกว่าเราเป็นนักรบที่กลับมาพร้อมกับกลิ่นชัยชนะ สำหรับผู้ที่เห็นเราและเรารู้จักเรา กลิ่นนี้จะชี้ให้พวกเขาไปสู่พระเจ้าและชัยชนะที่อยู่เหนือความต้องการของเราและชัยชนะของพระองค์ที่อยู่เหนือความตายเพื่อเรา เราเป็นผู้มีชัยชนะของพระเจ้า ขอให้เราใช้ชีวิตที่ยอมต่อความต้องการของพระองค์ สำแดงพระคุณและชัยชนะของพระองค์ในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับชัยชนะเหนือความบาปและความตาย ขอบพระคุณยิ่งไปกว่านั้น สำหรับการเอาชนะใจดื้อรั้นของข้าพระองค์ และสำหรับการอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณที่หาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ โอ พระเจ้า แม้จะมีความท้าทาย ความยากลำบากและความเจ็บปวดในชีวิต ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ใช้ชีวิตแบบผู้มีชัยชนะเมื่อข้าพระองค์เดินขบวนกลับบ้านไปหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น