ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่บางครั้งเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้าง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะรู้ว่าใครบางคนกำลังอธิษฐานเผื่อเราและสิ่งที่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราต้องการ เมื่อผมนึกถึงหลายพันคนที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจกลอนวันนี้ (Today's Verse) ผมก็อธิษฐานที่แต่ละคน อธิษฐานที่คุณ จะได้รับพระพร โดยรู้ว่าคุณมีส่วนร่วมในการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณกับคนทั่วโลก และในวันนี้ เราจะอธิษฐานเผื่อกันและกัน และแน่นอนว่าไม่มีคำอธิษฐานใดที่ดีไปกว่าคำอธิษฐานของเปาโลที่อธิษฐานสำหรับพี่น้องชาวโคโลสี ที่เขาไม่เคยพบ "ผมขอให้พระเจ้าทรงเติมคุณด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ ผ่านทางปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณ และความเข้าใจ" ขอให้เราอธิษฐานเผื่อกันแบบนั้นในแต่ละวันนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ้ พระบิดาผู้เป็นพระเจ้า ควรค่าแก่การสรรเสริญ วันนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่เข้ามาหาพระองค์ และพยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในพันธกิจกลอนของวันนี้กับข้าพระองค์ แม้ว่าเราจะอยู่ทั่วทุกมุมโลกและมีความต้องการหลายอย่าง เราทุกคนรู้ว่าความต้องการจริงๆ ของเราคือการรู้และการใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ และการที่เราจะมีความมั่นใจว่าพระองค์รู้จักและรักเรา ขอทรงเติมเต็มพวกเราทุกคนให้มีความรู้ในพระประสงค์ของพระองค์ ผ่านทางปัญญาที่พระวิญญาณนำและด้วยความเข้าใจ เราต้องการที่จะรู้จักพระองค์ ถวายเกียรติ รับใช้พระองค์ และอยู่ต่อหน้าพระองค์ในที่สุด อธิษฐานในพระนามของพี่ชายของเราพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น