ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลใกล้จะถึงจุดจบของชีวิตแล้ว เขากำลังถูกทรมานในคุกอันน่าสยดสยอง คนหนุ่มหลายคนที่เขาเคยสอน ได้ทิ้งความเชื่อไปแล้ว หรือไม่ก็หันกลับมาต่อต้านเขา แต่เขายังขอบคุณพระเจ้าได้ยังไง เปาโลกำลังพูดถึงความเชื่อมั่นของเขาเกี่ยวกับชัยชนะที่เขาจะมีกับพระเยซูในอนาคต และเกี่ยวกับลูกชายในความเชื่อของเขา คือ ทิโมธี ความพิเศษของจดหมายนี้คือเปาโลได้เขียนชื่นชมทิโมธี เปาโลไม่ได้พอใจอยู่แค่ที่เขาจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเท่านั้น แต่เขายังอุตส่าห์เขียนบอกให้ทิโมธีรู้ว่าทิโมธีมีค่าขนาดไหน แล้วคุณละ นานแค่ไหนแล้ว ที่ไม่ได้เขียนจดหมายไปขอบคุณคนที่คุณซาบซึ้งใจ ที่จะบอกพวกเขาว่า เป็นเพราะพวกเขานี่แหละ ที่ทำให้คุณมีความชื่นชมยินดีอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าในทุกวันนี้

คำอธิษฐาน

ขอขอบคุณ พระบิดาแห่งพระคุณผู้หาที่เปรียบไม่ได้ ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์ ขอขอบคุณในวันนี้ สำหรับคนพิเศษที่เป็นพระพรอย่างมากต่อข้าพเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ... (หยุดแปปหนึ่ง แล้วให้เอ่ยชื่อของคนเหล่านั้นต่อหน้าพระบิดา) โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเจริญขึ้นในด้านการแสดงความขอบคุณต่อคนที่มีคุณค่าเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าเป็นพระพรกับข้าพเจ้าขนาดไหน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น