ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นานแค่ไหนแล้ว ที่คุณเจอพี่น้องใหม่ในพระคริสต์และได้บอกคนที่มีค่าพวกนั้นว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นดีจริงๆ คิดว่านานไปหรือยัง น่าจะบอกเขาใหม่วันนี้ไหม ขอให้เรามุ่งมั่นมากขึ้นที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนพวกพี่น้องคนอื่นๆในพระคริสต์ รวมทั้งให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาด้วย

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you found a new brother or sister in Christ and told that precious person all the things they were doing right? Don't you think that's too long, and that you should let them know today? Let's be more committed to encouraging and affirming others who are in Christ as well as giving thanks to God for them.

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงพระผู้ช่วยวิญญาณที่หลงหาย ขอบคุณสำหรับคริสเตียนใหม่ในคริสตจักรและในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดอวยพรและปกป้องพวกเขาจากมารซาตานและใช้พวกเราลูกๆของพระองค์และเป็นพี่น้องของพวกเขา ที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพวกเขา ในการเดินทางของพวกเขาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในพระคริสต์ อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Saving Shepherd of lost souls, thank you for the new Christians in our church and in my life. Bless them and protect them from the Evil One and use us, your children and their brothers and sisters, to be there to help and encourage them on their journey to perfection in Christ. In the holy name of Christ Jesus, my Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 เธสะโลนิกา 1:3

ความคิดเห็น