ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นพี่น้องใหม่ในพระคริสต์และได้บอกพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือเมื่อไหร่ครับ? ไม่นานเกินไปหรือครับ คุณควรจะบอกให้พวกเขารู้วันนี้เลย ดีไหมครับ? ขอให้เราเป็นคนที่มุ่งมั่นมากขึ้นที่จะให้กำลังใจพี่น้องคนอื่นๆ ในพระคริสต์รวมทั้งให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยวิญญาณที่หลงหาย ขอบพระคุณสำหรับคริสเตียนใหม่ในคริสตจักรของเราและในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรพวกเขาและปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้าย และใช้เรา ลูกๆ ของพระองค์และพี่น้องของพวกเขา ที่จะมีการช่วยเหลือและให้กำลังใจพวกเขาในการเดินทางของพวกเขาเพื่อความบริบูรณ์ในพระคริสต์ อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น