ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นานแค่ไหนแล้ว ที่คุณเจอพี่น้องใหม่ในพระคริสต์และได้บอกคนที่มีค่าพวกนั้นว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นดีจริงๆ คิดว่านานไปหรือยัง น่าจะบอกเขาใหม่วันนี้ไหม ขอให้เรามุ่งมั่นมากขึ้นที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนพวกพี่น้องคนอื่นๆในพระคริสต์ รวมทั้งให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงพระผู้ช่วยวิญญาณที่หลงหาย ขอบคุณสำหรับคริสเตียนใหม่ในคริสตจักรและในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดอวยพรและปกป้องพวกเขาจากมารซาตานและใช้พวกเราลูกๆของพระองค์และเป็นพี่น้องของพวกเขา ที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพวกเขา ในการเดินทางของพวกเขาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในพระคริสต์ อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น