ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยู่กับเรา ข้อความนี้เป็นเรื่องของพระเยซูที่ดีจริงๆ นะครับ (มัทธิว 1:23) เป็นข้อความแห่งความหวังที่เศฟันยาห์บอกกับคนของพระเจ้าที่พ่ายแพ้ พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ยิ่งใหญ่เป็นพระผู้ช่วย พระองค์รักเราและพอพระทัยในเรา พระองค์ทำให้พายุในใจเรานิ่งสงบด้วยความรักของพระองค์ พระองค์กล่อมเราด้วยเพลงแห่งความชื่นชมยินดี พระเจ้าอยากอยู่ใกล้เรา และเชิญเราให้เข้าใกล้พระองค์ แล้วคุณจะทำอย่างไรล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ที่จะหนีห่างจากมารซาตานและแสวงหาเพื่อจะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น ข้าพระองค์ไม่อยากได้ความสัมพันธ์กับพระองค์แบบปลอมๆ ไม่อยากได้สัญลักษณ์ที่เป็นสื่อแทนพระองค์แบบปลอมๆ ข้าพระองค์อยากรู้จักพระองค์ ข้าพระองค์อยากสัมผัสถึงพระองค์ และอยากให้พระองค์ใช้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งพระคุณในชีวิตของคนอื่นๆ ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ทำให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์สงบ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ใกล้ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น