ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเปาโลต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากตอนใกล้ถึงจุดจบของชีวิต หลายคนที่เขาได้นำมาหาองค์เจ้าชีวิตก็ได้ทอดทิ้งเขาไป แต่เขาก็มีความเชื่อมั่นว่าองค์เจ้าชีวิตจะไม่ละทิ้งเขาแน่ เขาอุทิศชีวิตของเขาให้กับพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตของเขา องค์เจ้าชีวิตได้รับรองว่าการทุ่มเทของเปาโล จะไม่สูญเปล่า ชีวิตของเขา อนาคตของเขา และปลายทางที่เป็นนิรันดร์ของเขาได้มอบไว้กับองค์เจ้าชีวิตแล้ว เขาเชื่อมั่นด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นมั่นคงอยู่ในองค์เจ้าชีวิต เขาเชื่ออย่างแรงกล้าว่าในวันพิเศษนั้นที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ พระเยซูจะเสด็จกลับมา และทุกหัวเข่าจะต้องก้มกราบลง และความเชื่อของเปาโลในองค์เจ้าชีวิตก็จะได้รับการรับรองว่าเป็นของจริงด้วยความชื่นบาน

Thoughts on Today's Verse...

As Paul faced very difficult circumstances near the end of his life, many of those he had led to the Lord abandoned him. But he was confident that the Lord would not abandon him! He had committed his life to Jesus as Lord. That Lord would ensure that the investment Paul had made would not be wasted. His life, his future, and his eternal destiny were entrusted to the Lord. He was confident that they were also secure in the Lord. He believed with every fiber of his being that on a special day known only to God, Jesus will return and every knee will bow and Paul's faith in the Lord will be joyously validated.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเชื่อ แต่โปรดช่วยให้ความเชื่อของข้าพเจ้าเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเมื่อข้าพเจ้าจะต้องอดทนกับเรื่องอะไรก็ตาม ความมั่นใจในพระองค์ก็จะไม่สั่นคลอน และความหวังของข้าพเจ้าก็ยังคงเจิดจ้า ข้าพเจ้าขอมอบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็น และทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็น ไว้กับพระองค์ ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างเต็มที่ว่า พระองค์จะพาข้าพเจ้าก้าวข้ามอุปสรรค์ที่อยู่ข้างหน้าและนำพาข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ด้วยความสุขอย่างยิ่ง อธิษฐานในนามอันสง่างามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, I believe, but please strengthen my faith so that no matter what I may endure, my confidence in you will remain firm and my hope may remain vibrant. I entrust to you all that I am and all that I hope to be, believing fully that you will bring me through whatever lies ahead and bring me into your glorious presence with great joy. In Jesus' glorious name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 ทิโมธี 1:12

ความคิดเห็น