ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเปาโลต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากตอนใกล้ถึงจุดจบของชีวิต หลายคนที่เขาได้นำมาหาองค์เจ้าชีวิตก็ได้ทอดทิ้งเขาไป แต่เขาก็มีความเชื่อมั่นว่าองค์เจ้าชีวิตจะไม่ละทิ้งเขาแน่ เขาอุทิศชีวิตของเขาให้กับพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตของเขา องค์เจ้าชีวิตได้รับรองว่าการทุ่มเทของเปาโล จะไม่สูญเปล่า ชีวิตของเขา อนาคตของเขา และปลายทางที่เป็นนิรันดร์ของเขาได้มอบไว้กับองค์เจ้าชีวิตแล้ว เขาเชื่อมั่นด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นมั่นคงอยู่ในองค์เจ้าชีวิต เขาเชื่ออย่างแรงกล้าว่าในวันพิเศษนั้นที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ พระเยซูจะเสด็จกลับมา และทุกหัวเข่าจะต้องก้มกราบลง และความเชื่อของเปาโลในองค์เจ้าชีวิตก็จะได้รับการรับรองว่าเป็นของจริงด้วยความชื่นบาน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเชื่อ แต่โปรดช่วยให้ความเชื่อของข้าพเจ้าเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเมื่อข้าพเจ้าจะต้องอดทนกับเรื่องอะไรก็ตาม ความมั่นใจในพระองค์ก็จะไม่สั่นคลอน และความหวังของข้าพเจ้าก็ยังคงเจิดจ้า ข้าพเจ้าขอมอบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็น และทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็น ไว้กับพระองค์ ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างเต็มที่ว่า พระองค์จะพาข้าพเจ้าก้าวข้ามอุปสรรค์ที่อยู่ข้างหน้าและนำพาข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ด้วยความสุขอย่างยิ่ง อธิษฐานในนามอันสง่างามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น