ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้ปลอบโยน ค้ำจุน และเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา ความรักความเมตตาอันอบอุ่นของพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้จิตวิญญาณที่อ่อนล้าและท้อแท้สิ้นหวังของเราได้รับการปลอบประโลม ดังนั้นให้หันกลับมาหาพระองค์ ให้เราสารภาพความผิดบาปและความทุกข์ใจของเราอย่างเปิดอกต่อพระองค์ ให้เราขอให้พระองค์เอาความวิตกกังวลของเราไป และใส่ความรัก ความชื่นชมยินดี และความเชื่อมั่นในความรอดของเราเข้ามาแทนที่

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงฤทธิ์ ในท่ามกลางความคิดอันสับสน อลหม่าน อื้ออึง ที่เกิดจากความกังวลมากมาย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสงบลงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าต้องการคำปลอบโยนและสันติสุขของพระองค์ ข้าพเจ้าขอการทรงสถิตอยู่ด้วยและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น