ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้ปลอบโยน ค้ำจุน และเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา ความรักความเมตตาอันอบอุ่นของพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้จิตวิญญาณที่อ่อนล้าและท้อแท้สิ้นหวังของเราได้รับการปลอบประโลม ดังนั้นให้หันกลับมาหาพระองค์ ให้เราสารภาพความผิดบาปและความทุกข์ใจของเราอย่างเปิดอกต่อพระองค์ ให้เราขอให้พระองค์เอาความวิตกกังวลของเราไป และใส่ความรัก ความชื่นชมยินดี และความเชื่อมั่นในความรอดของเราเข้ามาแทนที่

Thoughts on Today's Verse...

God is our comforter, sustainer, and Lord. Only his gracious presence and tender blessings can bring consolation and comfort to our restless and discouraged souls. So let's turn to him, honestly confessing both our sins and our sorrows. Let's ask him to take our anxiety away and restore to us the passion, the joy, and the confidence of our salvation.

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงฤทธิ์ ในท่ามกลางความคิดอันสับสน อลหม่าน อื้ออึง ที่เกิดจากความกังวลมากมาย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสงบลงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าต้องการคำปลอบโยนและสันติสุขของพระองค์ ข้าพเจ้าขอการทรงสถิตอยู่ด้วยและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty Shepherd, in the noise and confusion of many thoughts burdened by many concerns, minister to me through your Holy Spirit. I need your comfort and peace. I ask for your presence and your grace. In Jesus' name I ask. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 94:19

ความคิดเห็น