ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีอะไรที่อธิบายความชื่นชมยินดีได้ดีเท่ากับเสียงหัวเราะและเสียงเพลง เราร้องเพลงให้กับองค์เจ้าชีวิตเพราะเรามีความสุข เราไม่ได้ยับยั้งหรืออั้นเสียงร้องไว้ แต่เปล่งเสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดีจากใจอย่างเต็มที่ การรู้จักขอบคุณพระเจ้านำเราไปอยู่ต่อหน้าพระบิดา และความชื่นชมยินดีในความรอด ทำให้เราเปล่งเสียงเพลงออกมา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ยอดเยี่ยมและสง่างาม ขอบคุณมากที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความบาป ความตาย กฎ และชีวิตที่ไร้ค่า ขอบคุณที่ช่วยไถ่ข้าพเจ้าและให้ความมั่นใจผ่านทางพระวิญญาณว่าข้าพเจ้าสามารถมายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและมีความสุขอย่างล้นหลามได้ ความรักและพระคุณของพระองค์ไม่เพียงแต่ให้ความหวังกับข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังทำให้ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์อีกด้วย โปรดฟังเสียงจากจิตใจของข้าพเจ้า และพึงพอใจกับเสียงเพลงสรรเสริญของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู และข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระองค์ไปตราบชั่วนิรันดร์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น