ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางอย่างในชีวิตที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไข ในยุคของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาทุกสองสามเดือน และบริษัทซอฟแวร์ปล่อยอัพเกรดใหม่ทุกปี เราเลยติดนิสัยที่จะมองหาสิ่งที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่ดีกว่าในทุกเรื่อง แต่ความจริงที่เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งคือว่าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต เรื่องนี้ไม่ต้องปรับปรุง ไร้คู่แข่ง และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง อันที่จริง ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต เราก็เสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งที่เรารัก แต่ถ้าเรายังดำเนินชีวิตต่อไปในความจริงนี้ เติบโตขึ้นและหยั่งรากในความจริงข้อนี้ และเสริมมันให้กระชับในชีวิตของเราแล้วละก็ อนาคตของเราก็จะมั่นคงปลอดภัยและมีชัยชนะอย่างแน่นอน!

Thoughts on Today's Verse...

Some things you don't change, swap, or update. In an age when computer processors make major leaps every few months and software companies release new upgrades every year, we get programmed into looking for the new and improved version of everything. The simple but profound truth is that Jesus is Lord. No update needed. No rival worthy. No change necessary. In fact, if we stray from this as the basis of our life, we put all we hold dear at risk. But if we continue, if we grow, if we root ourselves in this truth and make it the undergirding reality of our lives, then our future is secure and our victory assured!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับความจริงง่ายๆ ที่ท้าทายและยั่งยืนที่ยกให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต โดยพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้า ให้สะท้อนภาพที่มีพระเยซูเป็นผู้นำ ในที่ทำงาน ในครอบครัว และในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

Holy God, I thank you for the simple, challenging and enduring truth of Jesus' Lordship. Through you Spirit, I pray that you will conform my life to more closely reflect his lordship in my work, my family, and daily influence. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:6-7

ความคิดเห็น