ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของบางอย่าง ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือปรับปรุง ในยุคของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาทุกสองสามเดือน และบริษัท ซอฟแวร์ปล่อยอัพเกรดใหม่ทุกปี เรามักจะมองหาสิ่งที่เป็นรุ่นใหม่และดีกว่าสำหรับทุกอย่าง ความจริงที่เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งคือว่าพระเยซูคือพระเจ้า ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง ไม่มีการแข่งขันตัดราคา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต เราก็เสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งที่เรารัก แต่ถ้าเรายังดำเนินชีวิตต่อไปในความจริงนี้ ถ้าเราเติบโตถ้าเรายึดมั่นในความจริงข้อนี้ และทำให้มันเป็นความจริงที่เป็นหลักในชีวิตของเราแล้ว ในอนาคตของเราก็จะมีความปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าเราจะมีชัยชนะ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับความจริงง่ายๆ ที่ท้าทายและยั่งยืนแห่งพระเยซู โดยพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ให้มากขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของพระเยซูในงาน ในครอบครัว และในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น