ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นานแล้วยังที่เราสรรเสริญผู้หญิงที่มีความเชื่อและเต็มไปด้วยพระคุณ ทำไมไม่เริ่มเขียนข้อความชื่นชมและขอบคุณผู้หญิงเหล่านี้ในวันนี้ ถ้าไม่มีผู้หญิงที่สัตย์ซื่อเหล่านี้จะมีพวกเราในวันนี้ไหม คิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไง และก็ไม่อยากคิดด้วย รีบบอกพวกเธอเลยว่าพวกเธอมีค่าต่อเราและความเชื่อของเราขนาดไหน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอขอบคุณสำหรับผู้หญิงแห่งความเชื่อเหล่านี้ คือ...(ชื่อของพวกเธอ) ที่มีบทบาททำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อในทุกวันนี้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับผู้หญิงที่มีความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เหล่านั้น ที่ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับคนของพระองค์ โปรดช่วยเหลือพวกเราคริสตจักรของพระองค์ ลูกๆ แห่งความเชื่อของพระองค์ ที่จะทำทุกๆวิถีทางที่จะแสดงจะให้ผู้หญิงที่รักพระองค์เหล่านี้ ได้รู้ว่าพวกเธอมีค่ามากขนาดไหนสำหรับพวกเรา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น