ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณยกย่องผู้หญิงที่เชื่อฟังพระเจ้า มีชีวิตแห่งความเชื่อและพระคุณคือเมื่อไหร่ครับ ทำไมไม่ลองเขียนข้อความชื่นชมและขอบคุณผู้หญิงเหล่านี้ในวันนี้ดูล่ะครับ วันนี้เราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ของผู้หญิงที่เชื่อฟังพระเจ้า ผมนึกไม่ออกเลยครับและไม่อยากนึกด้วย ขอให้เราบอกพวกเธอว่าพวกเธอมีค่าต่อเราและความเชื่อของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอขอบคุณสำหรับผู้หญิงที่เชื่อฟังพระองค์ พวกเธอมีส่วนในชีวิตของข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อ ผู้หญิงเหล่านี้คือ ... พระเจ้า ข้าพระองค์ขอขอบคุณสำหรับผู้หญิงที่มีความเชื่อยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์ ผู้ที่ทำเพื่อคนของพระองค์อย่างมากมาย ขอทรงช่วยให้เรา ในฐานะคริสตจักรของพระองค์ ลูกๆ แห่งความเชื่อของพระองค์ ในการหาทุกๆ วิธีที่เป็นไปได้ ที่จะแสดงให้ผู้หญิงที่ดีเหล่านี้เห็นว่าพวกเธอมีค่าสำหรับเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น