ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อยากมองหาผู้หญิงที่ดีๆหรือ ก็ให้หาคนที่ให้เกียรติและเกรงกลัวพระยาห์เวห์สุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดสิ้นสุดกำลังสิครับ รูปร่างหน้าตา บุคลิกท่าทาง ก็แค่เปลือกนอก ไม่ยั่งยืน แต่ผู้หญิงที่ยึดมั่นในพระเจ้าและมีความสุขในพระองค์ ก็จะเป็นพระพรกับเราตลอดชีวิต และคู่ควรที่เราจะยกย่อง รวมทั้งสรรเสริญพระเจ้าของเธอด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Want to find a really good woman? Look for one that honors and reveres the Lord with all of her heart, soul, mind, and strength. Appearance, physical strength, and even personality can change and degrade. A woman whose heart is anchored and enlivened by the presence of God in her life will be a life-long blessing and a woman worthy of our praise, and the praise of her God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อและได้เจอกับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่รักพระองค์เหล่านี้ ด้วยการอวยพร ให้เกียรติ และเสริมสร้างพวกเธอในคริสตจักร อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, once again, I want to thank you this week for the important women in my life who helped shape my faith and who helped me find my way to you. Please help me to value godly women in ways that bless them, honor you, and build up your Church. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 31:30

ความคิดเห็น