ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ต้องการหาผู้หญิงที่ดีจริงๆสักคนหรือครับ ให้มองหาคนที่ถวายเกียรติและเทิดทูนพระเยโฮวาด้วยสิ้นสุดใจ สิ้นสุดกำลังความคิดและจิตวิญญาณของเธอนะครับ รูปร่างหน้าตาทางกายและแม้แต่บุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเสื่อมโทรมลงไปได้ ผู้หญิงที่มีหัวใจมั่นคงอยู่ในพระเจ้าและมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในชีวิตของเธอจะเป็นพระพรไปตลอดชีวิต และเป็นผู้หญิงที่ควรค่ากับคำยกย่องของเราและเป็นการสรรเสริญพระเจ้าของเธอด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อยากจะขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งในสัปดาห์นี้ สำหรับผู้หญิงที่มีความสำคัญในชีวิตของข้าพระองค์ ผู้ที่ช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อ ผู้ที่ช่วยให้ข้าพระองค์พบทางไปหาพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่เชื่อฟังพระองค์ ในวิธีการที่จะเป็นพระพรให้แก่พวกเธอ เป็นการให้เกียรติพระองค์ และเป็นการเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น