ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อยากมองหาผู้หญิงที่ดีๆหรือ ก็ให้หาคนที่ให้เกียรติและเกรงกลัวพระยาห์เวห์สุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดสิ้นสุดกำลังสิครับ รูปร่างหน้าตา บุคลิกท่าทาง ก็แค่เปลือกนอก ไม่ยั่งยืน แต่ผู้หญิงที่ยึดมั่นในพระเจ้าและมีความสุขในพระองค์ ก็จะเป็นพระพรกับเราตลอดชีวิต และคู่ควรที่เราจะยกย่อง รวมทั้งสรรเสริญพระเจ้าของเธอด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อและได้เจอกับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่รักพระองค์เหล่านี้ ด้วยการอวยพร ให้เกียรติ และเสริมสร้างพวกเธอในคริสตจักร อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น