ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่เพียงแค่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังส่งผู้ช่วยที่มีอำนาจมา พระเจ้าส่งโมเสสมาเพื่อตอบสนองต่อเสียงร้องของชาวอิสราเอลในอียิปต์ (ดูอพยพ 3) พระเจ้าก็ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อตอบสนองต่อเสียงร้องให้ช่วยของชาวโลก เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสจากเจ้าแห่งความชั่วร้ายของความมืด โลกใหม่ของเรา อาณาจักรของเรา ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรัก — เป็นความรักที่เกิดจากการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด ที่ไม่เพียงแต่ชนะความตายเพื่อเราเท่านั้น แต่ยังสละชีพของพระองค์เองเพื่อเราด้วย พระเยซูไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยเหลือเราเท่านั้น (คือช่วยเราจากบางสิ่งบางอย่าง) แต่พระองค์ยังเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอีกด้วย (คือช่วยเราสำหรับบางสิ่งบางอย่างด้วย)

Thoughts on Today's Verse...

God doesn't just hear our cries for deliverance; he sends a powerful Deliverer! God sent Moses in response to the Israelites' cries from Egypt (see Exodus 3). God also sent Jesus in response to the world's cries for deliverance from its bondage to the evil prince of darkness. Our new world, our Kingdom, is built on love — the sacrificial love of a Savior who not only conquered death for us, but gave himself up to do so. Jesus is not only our rescuer (saves us FROM something), he is also our Savior (also saves us FOR something as well)!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและเป็นนิรันดร์ ในพระเยซู พระองค์ได้เอื้อมมือลงมายังโลกที่มีข้อจำกัดและเสื่อมสลายของข้าพเจ้านี้ และได้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากข้อจำกัดของมันอีกด้วย ขอบคุณสำหรับการทำลายสิ่งที่ผูกรัดแห่งความตาย ขอบคุณที่ทรงใช้ความรักทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นข้าพเจ้าจากพระองค์ ขอบคุณที่ช่วยข้าพเจ้า และนำข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัว และอาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำขอบคุณ การรับใช้ และการสรรเสริญให้แด่พระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving and eternal God, in Jesus you reached down to my limited and mortal world and rescued me from its mortal limits. Thank you for breaking the strangle hold of death. Thank you for using love to break down the barriers that kept me from you. Thank you for rescuing me and bringing me into your family and your Kingdom. I offer you my thanks, service, and praise in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:13

ความคิดเห็น