ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่เพียงแค่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังส่งผู้ช่วยที่มีอำนาจมา พระเจ้าส่งโมเสสมาเพื่อตอบสนองต่อเสียงร้องของชาวอิสราเอลในอียิปต์ (ดูอพยพ 3) พระเจ้าก็ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อตอบสนองต่อเสียงร้องให้ช่วยของชาวโลก เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสจากเจ้าแห่งความชั่วร้ายของความมืด โลกใหม่ของเรา อาณาจักรของเรา ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรัก — เป็นความรักที่เกิดจากการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด ที่ไม่เพียงแต่ชนะความตายเพื่อเราเท่านั้น แต่ยังสละชีพของพระองค์เองเพื่อเราด้วย พระเยซูไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยเหลือเราเท่านั้น (คือช่วยเราจากบางสิ่งบางอย่าง) แต่พระองค์ยังเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอีกด้วย (คือช่วยเราสำหรับบางสิ่งบางอย่างด้วย)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและเป็นนิรันดร์ ในพระเยซู พระองค์ได้เอื้อมมือลงมายังโลกที่มีข้อจำกัดและเสื่อมสลายของข้าพเจ้านี้ และได้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากข้อจำกัดของมันอีกด้วย ขอบคุณสำหรับการทำลายสิ่งที่ผูกรัดแห่งความตาย ขอบคุณที่ทรงใช้ความรักทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นข้าพเจ้าจากพระองค์ ขอบคุณที่ช่วยข้าพเจ้า และนำข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัว และอาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำขอบคุณ การรับใช้ และการสรรเสริญให้แด่พระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น