ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอายไหมครับ วัฒนธรรมพยายามที่จะทำให้เราอายความเชื่อของเรา ทำให้คนที่มีความเชื่อเป็นเหมือนคนที่โง่ เป็นคนที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น เป็นพวกชอบตัดสิน และเป็นพวกหลอกลวง คุณอายไหมล่ะครับ คุณยอมที่จะแบ่งปันความเชื่อของคุณอย่างถ่อมใจ และอย่างสุภาพกับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาไหมครับ คุณอายไหมครับ ที่วีรบุรุษของคุณมาจากสวรรค์ลงมาในโลก และยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้คุณสามารถกลับบ้านในสวรรค์กับเขาได้ ข่าวดีนี้มีอำนาจ ข่าวดีนี้คือการเปลี่ยนแปลง ข่าวดีนี้และความรอดที่มาด้วย มีให้สำหรับทุกคน ดังนั้นขอให้เราอย่าอายเลยครับ ขอให้เราชื่นชมยินดีและมีน้ำใจกับของขวัญที่เหลือเชื่อนี้ที่เราได้รับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีปัญญา มีความไวต่อความรู้สึกของคนอื่น และมีความกล้าหาญในการแบ่งปันเรื่องราวแห่งพระคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์กับคนรอบข้าง ที่ไม่รู้จักพระเยซูว่าทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น