ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณกำลังเดินอยู่ในความมืดหรือความสว่าง คุณมองเห็นหนทางของคุณชัดเจนไหม หรือคุณสะดุดไปตามเส้นทางที่มีความไม่แน่นอนนั้น พระเยซูต้องการให้เราติดตามพระองค์อย่างกล้าหาญ ทางนั้นอาจจะไม่ง่ายเสมอไป แต่มีปลายทางที่มั่นคง และทางของคุณจะแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด คุณจะไม่ต้องมีไฟส่องทางในยามค่ำคืนเลย—เพราะคุณมั่นใจได้เลยว่า แม้ในความมืดมิด คุณจะมีแสงสว่างของพระองค์ และเป็นแสงสว่างเดียวที่ให้ชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

Are you walking in light or darkness? Can you clearly see your path, or do you find yourself stumbling along an uncertain path? Jesus wants us to boldly follow him. The way may not always be easy, but the destination is assured, and your way can be certain. Most of all, you won't ever have to have a night light — you're assured that even in the deepest darkness, you will have his light, the only light that gives life.

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมและอ่อนโยน โปรดให้จิตใจที่สัตย์ซื่อกับข้าพเจ้า แม้จะตกอยู่ในเวลาที่มืดมิดและสิ้นหวังที่สุด ข้าพเจ้าอยากที่จะพบแสงสว่างของพระองค์ และแบ่งปันชีวิตของพระเยซูกับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของพระองค์ผู้ที่ไม่เคยมืดมิด คือองค์พระเยซู ผู้เป็นแสงสว่างของโลก อาเมน

My Prayer...

Wonderful and tender Shepherd, please give me a faithful heart. Even in my deepest moments of darkness and despair, I want to be able to find your Light and to share his life with others. In the name of the One who is never darkness, Jesus the Light of the world, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 8:12

ความคิดเห็น