ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมอยากคุยโวให้รู้เลยว่าทุกวันนี้ผมก็ได้ทำสิ่งนี้อยู่แล้ว เป็นสิ่งที่วันหนึ่ง ทุกคนจะต้องทำ หนีไม่พ้น นั่นก็คือการต้องกราบลงต่อหน้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต ซึ่งเป็นการให้เกียรติสมกับสง่าราศีของพระบิดา เราเลือกได้ว่า เราอยากจะประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตตอนนี้ภายใต้พระคุณซึ่งมันสุดยอดมากเลย หรือรอจนวันสุดท้าย แล้วถึงประกาศภายใต้พระเดชซึ่งเต็มไปด้วยความกลัว ซึ่งเป็นผลจากการกบฏ ไม่เชื่อฟัง และใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวันๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับความจริงเกี่ยวกับพระเยซู ที่ว่าวันหนึ่งทุกๆชีวิตจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ขอให้คนในโลกนี้เข้าถึงความจริงในเรื่องนี้ ผ่านการกระทำของข้าพเจ้าในวันนี้ ขอให้ริมฝีปากของข้าพเจ้าเหมาะสมที่จะพูดความจริงนี้ จนทำให้คนยอมรับพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขาด้วยเถิด ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น