ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยกู้มาจากพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ พระบิดาของเรา ดังนั้นเราจึงขอให้พระองค์อวยพรเราด้วยพระพรอันเหลือล้นและสุดยอดของพระองค์ แต่อันที่จริง พระองค์ก็ได้ให้พระพรที่ยอดเยี่ยมที่สุดกับคนของพระองค์แล้ว นั่นก็คือของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์ ตอนนี้ก็เหลือแค่ให้เรารับรู้และขอบคุณสำหรับพระพรนี้เท่านั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณสำหรับความรอดที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าในพระเยซู โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะส่งต่อพระพรนี้ให้กับผู้อื่น เพื่อผู้คนที่ข้าพเจ้ารู้จักและรักใคร่ จะได้รู้จักพระบุตรของพระองค์ และยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขาด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น