ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยกู้มาจากพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ พระบิดาของเรา ดังนั้นเราจึงขอให้พระองค์อวยพรเราด้วยพรที่หลั่งล้นและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ แต่พระองค์ได้ให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมแก่คนของพระองค์แล้ว ของขวัญนั้นคือพระบุตรของพระองค์ ตอนนี้เราจะรู้และขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอวยพรนี้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความรอดที่พระองค์มีให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู ขอทรงใช้ข้าพระองค์เพื่อกระจายพระพรนี้ให้กับผู้อื่น เพื่อให้ผู้คนที่ผมรู้จักและรักจะได้รู้จักพระบุตรของพระองค์ ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของพวกเขา อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น