ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิต ไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆ แต่ต้องเป็นชีวิตที่เที่ยงแท้ และมีความหมายอย่างแท้จริง นั่นคือชีวิตที่ให้แสงสว่างกับเราที่ความมืดไม่สามารถขโมยไปได้ นั่นเป็นเหตุที่พระเจ้าส่งพระเยซูมา ขอบคุณพระเจ้าที่แสงสว่างนั้นยังคงส่องแสงอยู่ จนพวกเหล่าม้าศึกของซาตานและพรรคพวกของมันก็ไม่สามารถที่จะรวมความมืดมิดของพวกมันมาต่อสู้กับแสงสว่างได้ สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระองค์ สำหรับของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่าง สำหรับแสงสว่างที่ข้าพเจ้ามีในเวลาที่ตกอยู่ในความมืดมิด สำหรับความหวังที่ข้าพเจ้ามีที่ได้ใช้ชีวิตกับพระองค์ ในแสงสว่างที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและไม่มีใครเข้าถึงได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ ในขณะนี้และตลอดไป ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change