ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิต! ไม่ใช่การอยู่ไปวันๆ นะครับ แต่ต้องเป็นชีวิตที่มีความจริง มีชีวิตเที่ยงแท้ ชีวิตที่ทำให้เรามีแสงสว่างที่ความมืดไม่สามารถขโมยไปได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าส่งพระเยซูมานะครับ! ขอบคุณพระเจ้าที่แสงสว่างนั้นยังส่องสว่างอยู่ และเหล่าพรรคพวกของซาตานก็ไม่สามารถรวบรวมความมืดมาต่อสู้กับแสงสว่างได้อีก! สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

เพราะข้าพระองค์มีของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่างเพราะข้าพระองค์มีแสงสว่าง แม้จะอยู่ในช่วงเวลาของความมืดที่ลึกที่สุด เพราะข้าพระองค์มีความหวังในการใช้ชีวิตกับพระองค์ในแสงสว่างที่มีสง่าราศี ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีนิรันดร์ในขณะนี้และตลอดไป ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น