ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่ขี้เหนียวคงไม่เข้าใจข้อความนี้หรอกครับ! พระเจ้าแบ่งปันให้ยากจนเสมอ ในช่วงเวลานี้ของปี เป็นเวลาที่หลายคนให้เวลาพิเศษที่จะนึกถึง ใส่ใจคนที่มีน้อยกว่าตน ให้เราเปิดสมุดจดตารางงานของเรานะครับ และให้เราจัดเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่จะทุ่มเทให้การแสดงความเมตตาเป็นพิเศษในเดือน พฤษภาคมและสิงหาคมและให้เรามีใจทุ่มเทที่จะมีเมตตากรุณาตลอดเวลา ขออย่าให้การแสดงความเมตตาต่อคนที่มีน้อยกว่าเรา เป็นแค่สิ่งที่ทำปีละครั้งเท่านั้นเลยครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับทุกของขวัญแห่งความเมตตาและพระคุณของพระองค์ที่ยอดเยี่ยม ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ห่วงผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทำ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีจิตวิญญาณแห่งความห่วงใยใส่ใจตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่เพียงในช่วงเวลาคริสต์มาสเท่านั้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น