ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูถูกทดลองเช่นเดียวกับเรา! พระองค์ทนทุกข์ทรมานเหมือนกับเรา! ในพระคุณของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้แน่ใจว่ามีผู้ที่อยู่ในสวรรค์ที่เข้าใจความทุกข์และความตายที่มนุษย์ต้องเจอ ความรู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญญาที่เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ แต่พระเยซูยังรับประกันด้วยว่าความรู้สวรรค์รวมถึงประสบการณ์ของมนุษย์ คุณรู้สึกขอบคุณไหมครับ ที่พระเยซูทรงรู้จักความทุกข์ทรมานและความตาย และตอนนี้พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เพื่อไถ่เรา อวยพรและช่วยเหลือเราที่เป็นมนุษย์

คำอธิษฐาน

พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้เป็นความรัก ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รู้จักข้าพระองค์ และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์ แต่ยิ่งกว่านั้น พระบิดา ข้าพระองค์มั่นใจในความห่วงใยและความเข้าใจของพระองค์ เพราะพระเยซูร่วมอยู่ในความทุกข์ทรมานและความตาย ขอบพระคุณพระเยซูที่ขอร้องการยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ อยู่ที่ด้านขวามือของพระบิดา ข้าพระองค์ขอพระคุณของพระบิดาให้ดำเนินต่อไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น