ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูถูกทดลองเหมือนกับพวกเรา พระองค์ต้องรับความทนทุกข์ทรมานเหมือนกับพวกเราด้วย ในพระคุณของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้แน่ใจว่า พวกเราจะมีผู้หนึ่งในสวรรค์ที่เข้าใจว่าการต้องเจอกับความทุกข์ยากและความตายนั้นเป็นอย่างไร ความรู้นี้ไม่ได้เป็นแค่สติปํญญาของพระเจ้าผู้รู้ทุกสิ่งเท่านั้น แต่พระเยซูยังยืนยันได้ว่าความรู้แห่งสวรรค์นั้นมีประสบการณ์ของมนุษย์รวมอยู่ด้วย คุณรู้สึกขอบพระคุณไหม ที่พระเยซูยอมมาทนทุกข์ทรมานและยอมตาย และตอนนี้พระองค์ก็อยู่เพื่อกู้เรา อวยพรเรา และช่วยเหลือเราที่เป็นมนุษย์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รู้จักข้าพเจ้าดีและรู้ด้วยว่าอะไรจะดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า แต่ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ายิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นในความห่วงใยและความเข้าใจของพระองค์ เพราะพระเยซูได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปล้ำสู้กับความทุกข์ทรมานและความตายกับพวกเรา ขอบคุณพระเยซูที่ร้องขอการยกโทษให้กับข้าพเจ้า อยู่ที่ขวามือของพระบิดา ข้าพเจ้าขอพระคุณของพระบิดาให้มีต่อไปเรื่อยๆ ผ่านทางพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น