ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่มารีย์ยอมทำตามใจพระเจ้า มีผลกระทบกับชีวิตเธออย่างมหาศาลเกินกว่าจะคาดคิดได้ การที่คนในปัจจุบันนี้จะมีพระเยซูในหัวใจ จะต้องมีทัศนคติแบบเดียวกันกับที่มารีย์มีในคืนแห่งการอัศจรรย์และลี้ลับนั้น เราก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับใช้ขององค์เจ้าชีวิต และถวายการสรรเสริญด้วยชีวิตและริมฝีปากของเรา ในพระเยซู พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

Thoughts on Today's Verse...

While Mary's submission to God's will costs her in ways we can never imagine, for Jesus to come to life in the hearts of people today our attitude must be the same as her attitude was on this night of miracle and mystery. We too, must be willing to be the Lord's servant and offer him the praise of our lives and of our lips. In Jesus, the Lord has done great things for us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ได้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบาป พระองค์ได้จ่ายค่าไถ่สำหรับการทรยศของข้าพเจ้า และพระองค์ได้สัญญาที่จะให้ข้าพเจ้าขึ้นสวรรค์และให้พระวิญญาณที่จะช่วยพาข้าพเจ้าขึ้นไป พระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถจินตนาการได้ และสง่าราศีของพระองค์ก็หาที่เปรียบไม่ได้ แต่พระองค์ก็ยังยอมก้มลงมาต่ำมากเพื่อคว้าข้าพเจ้าให้กลับไปอยู่กับพระองค์ผ่านทางพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีวันขอบคุณได้หมด เพราะพระองค์นั้นสุดยอดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะบรรยายได้ หรือชีวิตเป็นพันๆปีก็ไม่มีวันตอบแทนได้หมด อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู สง่าราศีและคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ อาเมน

My Prayer...

Majestic Father, Almighty God, you have done wonderful things for me. You have saved me from sin, you have paid the price for my rebellion, and you have given me the promise of heaven and the Holy Spirit to empower me there. You are greater than I can imagine and your glory is without compare, yet you have stooped so low as to reach me and then raised me back up with you by your grace. I can never fully thank you, for you are more wonderful to me than my words can declare or a thousand years of life could repay. In Jesus holy name I give you all glory and praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 1:46

ความคิดเห็น