ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่มารีย์ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า มีผลมากมายต่อเธอเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ การที่คนในปัจจุบันนี้จะมีพระเยซูในหัวใจ จะต้องมีทัศนคติแบบเดียวกันกับที่มารีย์มีในคืนแห่งการอัศจรรย์และลี้ลับนั้น เราก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และมอบถวายการสรรเสริญด้วยชีวิตและริมฝีปากของเรา ในพระเยซู พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

Thoughts on Today's Verse...

While Mary's submission to God's will costs her in ways we can never imagine, for Jesus to come to life in the hearts of people today our attitude must be the same as her attitude was on this night of miracle and mystery. We too, must be willing to be the Lord's servant and offer him the praise of our lives and of our lips. In Jesus, the Lord has done great things for us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้าพระองค์ พระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์จากบาป พระองค์ได้จ่ายสำหรับความดื้อด้านของข้าพระองค์ และพระองค์ได้ให้ข้าพระองค์ได้รับสัญญาแห่งสวรรค์ และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้ข้าพระองค์ไปที่นั่นได้ พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถจินตนาการได้ และสง่าราศีของพระองค์ก็หา ที่เปรียบไม่ได้ แต่พระองค์ก็ยังก้มลงให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะคว้าข้าพระองค์ไว้ และยกข้าพระองค์ขึ้นกลับไปอยู่กับพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถจะขอบคุณพระองค์ได้หมด เพราะพระองค์ทรงดีเกินกว่าที่คำพูดของข้าพระองค์จะบอกได้ หรือชีวิตหนึ่งพันปีจะสามารถตอบแทนพระองค์ได้ อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Majestic Father, Almighty God, you have done wonderful things for me. You have saved me from sin, you have paid the price for my rebellion, and you have given me the promise of heaven and the Holy Spirit to empower me there. You are greater than I can imagine and your glory is without compare, yet you have stooped so low as to reach me and then raised me back up with you by your grace. I can never fully thank you, for you are more wonderful to me than my words can declare or a thousand years of life could repay. In Jesus holy name I give you all glory and praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 1:46

ความคิดเห็น