ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่มารีย์ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า มีผลมากมายต่อเธอเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ การที่คนในปัจจุบันนี้จะมีพระเยซูในหัวใจ จะต้องมีทัศนคติแบบเดียวกันกับที่มารีย์มีในคืนแห่งการอัศจรรย์และลี้ลับนั้น เราก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และมอบถวายการสรรเสริญด้วยชีวิตและริมฝีปากของเรา ในพระเยซู พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้าพระองค์ พระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์จากบาป พระองค์ได้จ่ายสำหรับความดื้อด้านของข้าพระองค์ และพระองค์ได้ให้ข้าพระองค์ได้รับสัญญาแห่งสวรรค์ และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้ข้าพระองค์ไปที่นั่นได้ พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถจินตนาการได้ และสง่าราศีของพระองค์ก็หา ที่เปรียบไม่ได้ แต่พระองค์ก็ยังก้มลงให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะคว้าข้าพระองค์ไว้ และยกข้าพระองค์ขึ้นกลับไปอยู่กับพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถจะขอบคุณพระองค์ได้หมด เพราะพระองค์ทรงดีเกินกว่าที่คำพูดของข้าพระองค์จะบอกได้ หรือชีวิตหนึ่งพันปีจะสามารถตอบแทนพระองค์ได้ อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น