ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่มารีย์ยอมทำตามใจพระเจ้า มีผลกระทบกับชีวิตเธออย่างมหาศาลเกินกว่าจะคาดคิดได้ การที่คนในปัจจุบันนี้จะมีพระเยซูในหัวใจ จะต้องมีทัศนคติแบบเดียวกันกับที่มารีย์มีในคืนแห่งการอัศจรรย์และลี้ลับนั้น เราก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับใช้ขององค์เจ้าชีวิต และถวายการสรรเสริญด้วยชีวิตและริมฝีปากของเรา ในพระเยซู พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ได้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบาป พระองค์ได้จ่ายค่าไถ่สำหรับการทรยศของข้าพเจ้า และพระองค์ได้สัญญาที่จะให้ข้าพเจ้าขึ้นสวรรค์และให้พระวิญญาณที่จะช่วยพาข้าพเจ้าขึ้นไป พระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถจินตนาการได้ และสง่าราศีของพระองค์ก็หาที่เปรียบไม่ได้ แต่พระองค์ก็ยังยอมก้มลงมาต่ำมากเพื่อคว้าข้าพเจ้าให้กลับไปอยู่กับพระองค์ผ่านทางพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีวันขอบคุณได้หมด เพราะพระองค์นั้นสุดยอดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะบรรยายได้ หรือชีวิตเป็นพันๆปีก็ไม่มีวันตอบแทนได้หมด อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู สง่าราศีและคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น