ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตอาจจะมีความยากลำบาก ในที่สุดแล้ว ร่างกายของเราก็จะตาย ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ เราก็ต้องเจอกับเรื่องยากๆ และประสบการณ์ที่เจ็บปวด แต่ในความยากลำบากของชีวิต เราก็มุ่งหน้าไปเพื่อสง่าราศีที่เป็นนิรันดร์เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ ความทุกข์ยากในชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่รอเราอยู่ ความเจ็บปวดของเราเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น การรักษา การจ่ายใบสั่งยา การรักษาผ่าตัด ความล้มเหลว เป็นแค่สิ่งชั่วคราวทั้งหมด ทุกสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เห็นและได้เจอมา แต่สง่าราศีที่เป็นนิรันดร์ ความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้ อยู่ในอนาคตที่ยอดเยี่ยมที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้ สิ่งเหล่านั้นเป็นนิรันดร์ ... ตลอดไป ... ไม่เน่าเปื่อย ... และมีไว้สำหรับพวกเราลูกที่มีค่าของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ขอทรงอยู่กับข้าพระองค์ในเวลาที่เจ็บปวดและทุกข์ยากในชีวิต ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็น นอกจากนี้ พระบิดา ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระองค์จะอยู่ในชีวิตของคนต่อไปนี้ที่ข้าพระองค์รัก ขอทรงรักษาพวกเขา ถ้าไม่ใช่การรักษาก็ขอทรงเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจของพวกเขาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และให้พวกเขาเข้มแข็งอดทน และมีความหวังที่ไม่สามารถทำลายได้ ขอทรงช่วยพวกเขาที่จะเห็นสง่าราศีของพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น