ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูมา พระองค์มาหาชนชาติอิสราเอล ตามคำสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับคนของพระองค์ พระองค์เป็นลูกหลานที่ถูกต้องของกษัตริย์ดาวิด บุตรชายของเจสซี การเกิดของพระองค์ได้มีการทำนายไว้ล่วงหน้าแล้ว จากผู้พูดแทนพระเจ้าหลายคนของชาวยิว และได้จดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ของชาวอิสราเอล ถึงแม้ว่าพระเยซูจะมีต้นกำเนิดจากชาวยิว ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะพระเยซูเสด็จมาเพื่อทุกคน เพื่อจะได้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์เดิมได้สัญญาไว้ ว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ทุกชนชาติผ่านทางอิสราเอล คือผ่านทางพระคริสต์ที่มีเชื้อสายยิว ในขณะที่กษัตริย์ดาวิดได้นำความยิ่งใหญ่มาให้ชนชาติอิสราเอล และมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นนักรบและเป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขาม แต่พระเยซูนำยุคแห่งพระคุณมาครองจิตใจของชาวยิวนับล้านๆคน รวมทั้งคนต่างชาติด้วย โดยพระองค์มีชัยเหนือความตายและนำชีวิตที่เที่ยงแท้มาให้

Thoughts on Today's Verse...

When Jesus came, he did come to the nation of Israel, according to the promises made to God's people. He was a proper descendant of King David, the son of Jesse. His birth was prophesied by Jewish prophets and recorded in the Bible of the Israelite people. But no matter how Jewish his origins, Jesus came for all people in fulfillment of Old Testament promises that God would save all nations through Israel and the Jewish Messiah. While David brought Israel great power and notoriety as an awesome warrior and King, Jesus brought the reign of grace to the hearts of millions of Jews and non-Jews by conquering death and bringing true life.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ในช่วงใกล้จะสิ้นปีนี้ มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาไปทั่วโลก โปรดอวยพรเราให้มีสันติสุข ให้เรารู้สึกลึกๆ ถึงความรักและการอยู่ด้วยของพระองค์ โปรดเลี้ยงดูเราในพระคุณของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ขอทรงกระตุ้นให้ใจของเรา ให้เป็นไปตามความต้องการของพระองค์ ที่จะนำสันติสุขมาสู่ทุกคน ผ่านทางความรอดในพระเยซู โปรดอวยพรลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลก ที่รักที่จะแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูให้กับคนที่มีวัฒนธรรมต่างไปจากเขา โปรดอวยพรพวกเขาที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด โปรดอวยพรให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่พวกเขาอยากทำนี้ — คือยอมให้พระองค์ใช้ไปนำคนอื่นมาสู่ความรอด ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, as this year draws to a close and ethnic and religious emotions are stirred around the world, please bless us with peace. Give us a deep sense of your love and presence. Shepherd us in your grace. At the same time, rekindle in our hearts your desire to bring all people together in peace through salvation in Jesus. Please bless your children throughout the world who are lovingly sharing your gospel to a culture other than their own. Bless them as they are apart from their families. Most of all, bless them with the joy of their desire — using them to lead someone to salvation during this holiday season. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 15:12

ความคิดเห็น