ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร้องเรียกชื่อขององค์เจ้าชีวิต ประกาศว่าพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตที่ฟื้นขึ้นจากตายของคุณ เข้าส่วนในพิธีจุ่มน้ำกับพระองค์เหมือนกับคริสเตียนในยุคแรกทำกัน แล้วขอให้พระเจ้ารวมคุณเข้ากับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ให้รู้ว่าพระเยซูจะช่วยคุณจากความเสื่อมทรามที่ทำลายโลกของเราและผู้คนจำนวนมาก เห็นแล้วหรือยังว่า พระเจ้าได้ส่งพระเยซู ให้มาช่วยกู้ มาไถ่ มาฟื้นฟูและมาอวยพรเรา ให้เรามีความสุขกับความรอดนี้ อย่ารอช้า วันนี้แหละเป็นวันแห่งความรอด มาเข้าส่วนในความรอดนี้กันเถอะ ให้เราชื่นชมยินดี และส่งต่อความรอดไปให้ผู้อื่นกัน พระคริสต์กษัตริย์ของเรามาแล้ว และนำ​​ความรอดมาให้กับทุกคน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ได้ส่งพระเยซูมาครั้งแรกเพื่อมาตายไถ่พวกเราจากบาป ขอบคุณที่ส่งพระเยซูเข้ามานั่งในจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อปลอบประโลม เสริมสร้าง และทำงานในชีวิตของข้าพเจ้า และที่จะลืมไม่ได้เลยคือขอบคุณสำหรับความรอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น