ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญและเทิดทูนจากเรา เป็นการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวสำหรับของขวัญจากพระเจ้าคือพระเยซู ความรัก พระคุณ การอวยพร การยกโทษ ความเมตตา และความรอดจากพระเจ้า ผ่านมาถึงเราทางพระเยซูผู้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ แล้วทำไมเราจะไม่สรรเสริญพระองค์ล่ะครับ ทำไมหลายๆ จิตใจนิ่งเฉยและไม่พูดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้คนพวกนั้นไม่สามารถพูดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตอนนี้ได้ อย่างน้อยก็ยังไม่พูดในตอนนี้ ให้เราดูการปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขา ให้เป็นเหมือนเครื่องเตือนเราที่เรา ที่เราจะต้องบอกคนอื่นถึงข่าวดีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่ทุกคนจะคุกเข่าลงและลิ้นทุกลิ้นยอมรับว่าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต ที่จะถวายเกียรติแด่พระบิดา

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ทรงมีสง่าราศี พระคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่ ของขวัญของพระองค์คือองค์พระเยซูเป็นของขวัญที่งดงามมาก ขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับการแบ่งปันสง่าราศีและพระคุณของพระองค์กับเราโดยการส่งพระเยซูมา อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น