ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้อวยพรเรามากมายในพระเยซู แต่พระองค์ก็ยังอยากที่จะอวยพรเรามากยิ่งขึ้นไปอีก ทำไมหรือ พระเจ้าอยากที่จะอวยพรเราเพราะ ... พระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตา ... เพราะพระองค์เป็นพ่อที่รักเรา ... เพราะนั่นเป็นธรรมชาติของพระองค์ ... เพราะพระองค์ต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์พระเจ้าอวยพรเราเพื่อให้เราเป็นพระพรให้กับผู้อื่นต่อ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น ดังนั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมองเห็นโอกาสที่พระองค์สร้างให้กับข้าพเจ้าในแต่ละวัน เพื่อจะได้อวยพรคนอื่นๆ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นท่อส่งต่อพระพรของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น