۱۳۸۱ فروردین نور روزانه های پیشین

۱۳۸۱/۰۲/۱۰ - افسسیان۱۵:۴

در حاليكه حقيقت را با محبت بيان ميكنيم، ما در همه چيز در او كه سَر است، يعنى مسيح، رشد خواهيم كرد.

۱۳۸۱/۰۲/۰۹ - ایوب ۲۵:۱۹

ميدانم كه ولى من زنده است و او در ايام آخر بر زمين خواهد برخاست.

۱۳۸۱/۰۲/۰۸ - فیلیپیان ۵:۲-۸

پس همان فكر در شما باشد كه در مسيح عيسى نيز بود: او گرچه خدا بود، اما با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد، بلكه خود را خالى كرده، صورت غلام را پذيرفت، در شباهت مردمان شد. و چون در صورت مردمان يافت شد، او خود را فروتن ساخته و تا به مرگ، به مرگ صليب مطيع گرديد!

۱۳۸۱/۰۲/۰۷ - لوقا ۱۰:۱۹

پسر انسان آمد تا گمشده را جويد و نجات بخشد.

۱۳۸۱/۰۲/۰۶ - عبرانیان ۲۵:۷

بنابراين، قادر است همه آنانيرا كه بوسيله او بحضور خدا مى آيند، كاملن نجات دهد؛ و چون هميشه زنده است، پيوسته در حضور خدا براى ما وساطت ميكند.

۱۳۸۱/۰۲/۰۵ - کولسیان ۲۷:۱-۲۸

27خدا صلاح دانست كه راز پر جلال و بی‌قیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سرّ این است كه مسیح در شما ساكن می‌باشد و این حقیقت، مایهٔ امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. 28ما مسیح را به همه می‌شناسانیم و با تمام دانشی كه داریم همه را آگاه ‌ساخته، تعلیم می‌دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم.

۱۳۸۱/۰۲/۰۴ - اول پطرس ۱۸:۱-۱۹

خدا براى نجات شما بهايى پرداخت، تا شما را از قيد روش پوچ و باطل زندگى كه از اجداد خود به ارث برده بوديد، آزاد سازد؛ بهايى كه خدا براى آزادى از اين اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود، بلكه خون گرانبهاى مسيح بود كه همچون برّه اى بيگناه و بيعيب قربانى شد.

۱۳۸۱/۰۲/۰۲ - رومیان ۲۰:۱

انسان از ابتدا، آسمان و زمين و چيزهايى را كه خدا آفريده، ديده است و با ديدن آنها ميتواند به وجود خدا و قدرت ابدى او پى ببرد. پس وقتى در روز داورى در حضور خدا مى ايستد، براى بى ايمانى خود هيچ عذر و بهانه اى ندارد.

۱۳۸۱/۰۲/۰۱ - یوحنا ۲۸:۱۰-۳۰

من به ايشان زندگى جاويد ميبخشم تا هرگز هلاك نشوند. هيچكس نيز نميتواند ايشان را از دست من بگيرد، چون پدرم ايشان را به دست من داده است و او از همه قويتر است؛ هيچ انسانى نميتواند ايشانرا از پدرم بگيرد؛ من و پدرم خدا يكى هستيم.

۱۳۸۱/۰۱/۳۱ - اول قرنتیان ۵۵:۱۵-۵۷

اى مرگ پيروزى تو كجاست ؟ نيش تو چه شد؟ گناه يعنى همان نيشى كه باعث مرگ ميشود، از بين خواهد رفت، و شريعت كه گناهان ما را بما نشان ميدهد، ديگر بر ما داور نخواهد بود. خدا را شكر براى تمام اينها! اوست كه ما را بوسيله خداوندمان عيسى مسيح پيروز ميگرداند!

۱۳۸۱/۰۱/۳۰ - اول قرنتیان ۲۰:۱۵-۲۲

اما واقعيت اينست كه مسيح دوباره پس از مرگ زنده شد، او نخستين فرد از ميان كسانيست كه در روز قيامت زنده خواهند شد. همانطور كه بعلت گناه "آدم" مرگ به اين دنيا آمد در اثر كار نجات بخش مسيح نيز زندگى پس از مرگ نصيب ما شد. همه ما مى ميريم، زيرا از نسل گناهكار آدم هستيم، چون هر جا گناه باشد، مرگ نيز وجود دارد. اما همه كسانيكه از آن مسيح ميباشند، پس از مرگ بار ديگر زنده خواهند شد.

۱۳۸۱/۰۱/۲۹ - رومیان ۹:۱۰-۱۰

زيرا اگر با لبان خود اعتراف كنى كه عيسى، خداوند است و در قلب خود ايمان آورى كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهى يافت. زيرا انسان با قلب ايمان مى آورد و نيك(عادل) محسوب ميگردد و با لبهاى خود به ايمانش اعتراف ميكند و نجات مى يابد.

۱۳۸۱/۰۱/۲۸ - اول قرنتیان ۱۸:۱

زيرا پيام صليب براى آنانيكه بسوى هلاكت ميروند، حماقت است، اما براى ما كه نجات يافته ايم، قوّت خداست.

۱۳۸۱/۰۱/۲۷ - رومیان۸:۱۳

تمام بدهيهاى خود را بپردازيد تا به كسى مديون نباشيد فقط خود را مديون بدانيد كه مردم را محبت كنيد. هرگز از محبت نمودن بازنايستيد، زيرا با محبت كردن به ديگران، در واقع از احكام خدا اطاعت كرده ايد و خواست الهى را بجا آورده ايد.

۱۳۸۱/۰۱/۲۶ - رومیان ۶:۱۳-۷

و بهمين سبب است كه شما ماليات ميپردازيد زيرا اولياء امور، خادمين خدا هستند و به اين دليل مشغول انجام وظائف خود ميباشند. پس دِين خود را نسبت به همه ادا كنيد: ماليات را به مستحق ماليات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازيد و آنكسى را كه سزاوار احترام است احترام كنيد و صاحبان عزت را عزيز بداريد.

۱۳۸۱/۰۱/۲۵ - اول قرنتیان ۱:۱۵-۴

الآن ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می‌نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم می‌باشید، 2 و به‌وسیلهٔ آن نیز نجات می‌یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم، محکم نگاه دارید والاّ عبث ایمان آوردید. 3 زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد، 4 و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛

۱۳۸۱/۰۱/۲۴ - رومیان ۲۳:۳-۲۴

زيرا همه گناه كرده اند و هيچكس به آن كمال مطلوب و پرجلالى كه خدا انتظار دارد،نرسيده است. اما اكنون اگر به عيسى مسيح ايمان آوريم خدا ما را كاملن بيگناه به حساب مى آورد، چون عيسى مسيح به لطف خود بطور رايگان گناهان ما را برداشته است.

۱۳۸۱/۰۱/۲۳ - لوقا ۲۳:۹-۲۴

سپس عیسی به همه فرمود:« اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما هر که بخاطر من جان خود را فدا کند آنرا نگاه خواهد داشت.

۱۳۸۱/۰۱/۲۲ - اول پطرس ۲۴:۲

مسیح شخصن بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق(عدالت) زیست کنیم، زیرا به سبب زخم های اوست که شما شفا یافته اید.

۱۳۸۱/۰۱/۲۱ - رومیان ۶:۵-۸

زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه بیدینان جان سپرد. بندرت میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص نیکو از جان خود بگذرد، اگر چه ممکن است گاهی کسی بخاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد. اما خدا محبت خود را نسبت بما کاملن ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح بخاطر ما مُرد.

۱۳۸۱/۰۱/۲۰ - عبرانیان ۳:۱

آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه میدارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.

۱۳۸۱/۰۱/۱۹ - رومیان ۱۰:۵

زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت.

۱۳۸۱/۰۱/۱۸ - غلاطیان ۲۰:۲

با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم، به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.

۱۳۸۱/۰۱/۱۷ - یعقوب ۱۶:۵

بنابراین به گناهان خود نزد یکدیگر اعتراف کنید و برای همدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای مرد عادل در عمل قوّت بسیار دارد.

۱۳۸۱/۰۱/۱۶ - دوم قرنتيان ١٤:٥-١٥

زيرا محبت مسيح ما را فرو گرفته است(تسخير نموده است). زيرا ما دريافتيم كه يك نَفَر براى همه مُرد، از اينرو همه مردند.و او براى همه مُرد، تا آنانيكه زنده اند ديگر براى خود زندگى نكنند بلكه براى او كه به جهت ايشان مُرد و برخاست.

۱۳۸۱/۰۱/۱۵ - افسسيان٧:١

لطف و فيض خدا نسبت به ما بقدرى زياد بود كه حتى حاضر شد به قيمت خون فرزندش گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد.

۱۳۸۱/۰۱/۱۴ - عبرانيان ٢:١٢

پس چشمان خود را به عيسى، پيشوا و كامل كننده ايمان خود بدوزيم كه به جهت آن خوشى كه پيش او موضوع بود متحمل صليب و هر نوع بيحرمتى شد و بدست راست تخت خدا نشست.

۱۳۸۱/۰۱/۱۳ - متى ١٧:٢٠-١٩

وقتى عيسى بطرف اورشليم ميرفت در راه، دوازده شاگرد خود را به كنارى برد و به آنان گفت:"اكنون ما به اورشليم ميرويم و در آنجا پسر انسان به دست سران كاهنان و ملايان يهود تسليم خواهد شد و آنان او را به مرگ محكوم كرده تحويل بيگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزأ نموده تازيانه بزنند و مصلوب كنند و او در روز سوم بار ديگر زنده خواهد شد.

۱۳۸۱/۰۱/۱۲ - مزمور ١:١٤

احمق در دل خود ميگويد كه خدايى نيست.