اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر ارزش بوسيله بها يا قيمت تعيين ميشود، پس ما بطور شگفت انگيزى ارزشمند هستيم. خدا ارزشمندترين گنج آسمان را گرفت تا ما را از گناه و مرگ خريدارى كند و در خانواده خود ما را به فرزندى پذيرد. طلا و نقره در مقايسه با چنين ارزشى رنگ ميبازند.

دعای من

خداى قدوس، من ميخواهم كه هر روز با آگاهى بيشترى نسبت به ارزش غير قابل تخمينى كه براى او دارم، زندگى كنم. خواسته من اينست كه سخنان، انديشه ها، و كردار من با حسى كه تو از ارزش من دارى پر شود— نه به اين خاطر كه من در نظر ديگران مهم جلوه كنم، بلكه به اين خاطر كه در قدوسيت و احترام نسبت به هديه ارزشمندت براى من زندگى كنم. بوسيله او دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات