اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قدرت! ما عاشق قدرت هستيم. از خروش و خشم ناشى از قدرت لذت ميبريم. ما از توانايى موجود در خشم كه منجر به تغيير چيزها ميشود، كِيف ميكنيم.اما، بزرگترين قدرتى كه تا بحال بر روى زمين آزاد شده، قدرتى است كه خداى قادر مطلق بهنگام جفا و كشته شدن پسرش نشان داد، او در اين موقعيت خشم و قدرت خويش را بازداشت. او بخاطر نجات ما اينكار را كرد. اكنون اين نمايش شگف انگيزى از قدرت است كه بطرز خاصى براى ما به نمايش گذاشته شد!

دعای من

خداى قدوس و بلند مرتبه كه در آن بالا هستى، تو را بخاطر قدرت و توان بى نظيرت تمجيد ميكنم. اما در عين حال تو را سپاس ميگويم زيرا محبت توست كه آزاد شدن چنين قدرتى را جهت ميدهد. خدايا شكرت براى اينكه تو ميدانى من بدون قدرت حيات بخش روحت، خاك هستم. تو را ميستايم كه با بازداشتن قدرت عظيمت مرا رهانيدى تا من بتوانم بوسيله قدرت فداكارانه تو بخشوده شوم. من اين دعا را به سبب رحمت عيسى و در نام قدوس او تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات